Dezinsekcija podrazumijeva složene, pažljivo planirane cjelovite mjere suzbijanja insekata (muha), odnosno kombinaciju preventivnih i kurativnih mjera s konačnim ciljem postizanja smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva insekata (muha (Muscidae)).

Muhe su od izuzetnog javnozdravstvenog značaja kao uznemirivači čovjeka i životinja. Njihova ih biologija i način života čini potentnim prijenosnicima zaraznih bolesti. Također imaju i veliko ekonomsko značenje, posebno u uzgoju životinja te su biološki pokazatelji niskog higijenskog standarda.  Opisano je oko 120.000 različitih vrsta muha koji nastanjuju gotovo sve morske i kopnene ekosustave. Ovu vrstu karakterizira i teško prepoznatljiva korist, tj. pozitivna funkcija u ekološkom lancu, osim što služe kao hrana različitim insektima i životinjama kao što su pauci i ptice. Muhe nalazimo usvim prostorima u kojima su prisutni uvjeti za njihovu prehranu i odlaganje jajašaca. Sve su muhe dobri letači, vrlo su mobilne, ali se uvijek zadržavaju u blizini mjesta gdje su pogodni uvjeti za odlaganje jajašaca, tj. organskih materijala u raspadanju, razni otpatci, kontejneri za smeće, deponije, izmetinama onečišćeni okoliš, gnojnice itd.

Muhe (Muscidae)

Muhe (Muscidae) su porodica srednje velikih do velikih dvokrilaca (Diptera) s usnim organima za lizanje i sisanje, koji su kod nekih preobraženi za probadanje kože životinja. Imaju par funkcionalnih krila za let i par krila za ravnotežu, pokretnu glavu s parom velikih složenih očiju i dijelom usta namijenjenim za sisanje. Kućna muha može letjeti i do 10 km na dan, mogu letjeti 72 km na sat te zamahnuti krilima i do 200 puta u sekundi

Najpoznatije su vrste: kućna muha (Musca domestica), pakosna pecavka (Stomoxys calcitrans).

Podjela muha

Zbog velike biološke i morfološke sličnosti, teško je jednostavno prikazati sistematski pregled muha pa se muhe zbog velikog zdravstvenog značaja (prenosnici uzročnika zaraznih bolesti i kvarenja hrane), bez obzira na vrstu, u praksi dijele na dva načina

Podjela po načinu prehrane, tj. uzimanju hrane:

 • Muhe koje bodu i sišu krv : hrane se krvlju. Usni organi ove grupe muha građeni su kao rilca kojima lako probijaju kožu i sišu krv – predstavnik muha peckavica
 • Muhe koje ližu i sišu hranu : hrane se nektarom, sekretima, sokovima ali i krutom hranom. Usni organi ove grupe muha građeni su u obliku rilca na kraju proširenog u obliku trube. Rilcem poklope hranu i usišu je – predstavnik kućna muha

Podjela po načinu života i staništa :

 • Sinatropne muhe : žive, legu se i zadržavaju u blizini čovjeka, u kućama, stanovima, poslovnim prostorima i objektima
 • Peridomicilne muhe : žive legu se i zadržavaju oko kuća. U kuće, stanove, poslovne prostore i objekte dolaze povremeno
 • Slobodne muhe : žive i legu se u slobodnoj prirodi.

Vrste sinatropnih muha

Kućna muha ( musca domestica): veličine oko 7,5 mm, tijelo prljavo sive boje, dlakavo, s četiri karakteristične tamne pruge na toraksu, oči velike. Jajašca bijela duguljasta 1 mm, polaže šest, sedam puta godišnje u grupama od 120 do 150 komada. Jaja odlaže u organski materijal u raspadu, stajskom gnoju.

Muha mesara ( sarcophaga carnaria): veličine 13-15 mm, tijelo sivkaste boje, na zatku šara u obliku šahovskog polja. Ne polaže jaja, već žive ličinke u mesne prerađevine, ostatke od klanja i mesne otpatke, lešine sisavaca , fekalne supstrate, strvine ali i u rane čovjeka i životinja. Rijetko zalaze u stanove, ulazi povučena mirisom mesa ili sukrvice.

Muha peckavica ( Stomoxis calcitrans) : veličine 6-8 mm, krila stoje kao slovo V. Vrlo agresivna vrsta, bode i siše krv domaćih životinja ali i čovjeka. Jaja odlaže u đubrišta, biljne ostatke, stelju ispod životinja. Stanište su prvenstveno štale, a nalaze se i u ljudskim nastambama s lošim higijenskim statusima.

Male kućne muhe ili sobne muhe ( Fannia canicularis i Fannia scalaris) : veličine 4-7 mm, prepoznatljive po letu, kao da plešu u sredini prostorije i oko svjetiljke. Jaja odlažu u fekalni sadržaj septičke jame, razne vlažne otpatke, rjeđe u stajski gnoj ali i u sir.

Muhe zujare ( Caliphora erythtrocephala) : veličine 10 – 15 mm, dlakavog tijela, tamno plave boje. Jaja polaže u organski materijal u raspadu. Prepoznatljive po karakterističnom zujanjem u letu.

Muha zlatica ( Lucilia sericata) : veličine do 12 mm, zelene ili plavo zelene boje metalnog sjaja. Leže žive mlade u trulo mesa, izmet, lešinu životinje ali i rana ljudi kao i životinja.

Sirna muha ( Piophila casei) : veličine 2,5-4 mm, jaja polaže u svježe i soljene proizvode od riba, sira, sala, mesa i slanine. Ličinke prepoznatljive po karakterističnom kretanju ( skakuću povijajući tijelo)

Voćne mušice ( Drosophila sp.) : veličine 2-4 mm, uvijek prisutne zrelog, prezrelog ili trulog voća. U prostorima u kojima se odvija proces alkoholnog vrenja javljaju se u velikim rojevima.

Razvoj i životni ciklus muha

Muhe se brzo razmnažaju. Čitav životni razvoj domaće muhe u povoljnjim je uvjetima veoma kratak, te traje prosječno 15-30 dana ili čak samo 8 do 9 dana. Domaća muha 5-6 puta u životu polaže po 75 do 150 jaja i proizvodi za života 600—900 jaja. Neke pak vrste muha imaju i 10 do 12 generacija. Kućna muha ima potpunu metamorfozu s različitim stadijima jajeta, ličinke ili crva, kukuljice i odrasle osobe. Kućna muha prezimljuje u stadiju ličinke ili kukuljice ispod gnojiva ili na drugim zaštićenim mjestima. Topli ljetni uvjeti općenito su optimalni za razvoj kućne muhe, a svoj životni ciklus može završiti za samo sedam do deset dana. Međutim, u neoptimalnim uvjetima životni ciklus može zahtijevati do dva mjeseca. U umjerenim područjima godišnje se može pojaviti čak 10 do 12 generacija, dok se u suptropskim i tropskim regijama može pojaviti više od 20 generacija.

Jaje

Bijelo jaje, dužine oko 1,2 mm, polaže se pojedinačno, ali se jaja skupljaju u malim skupinama. Svaka ženka muhe može položiti do 500 jaja u nekoliko serija od 75 do 150 jaja tijekom tri do četiri dana. Broj proizvedenih jaja je funkcija veličine ženke koja je sama po sebi uglavnom rezultat prehrane ličinki. Maksimalna proizvodnja jaja događa se na srednjim temperaturama, od 25 do 30°C. Često će nekoliko muha odložiti svoja jajašca u neposrednoj blizini, što dovodi do velikih masa ličinki i kukuljica. Jaja moraju ostati vlažna ili se neće izleći.

Ličinka

Ličinke u ranom stadiju duge su 3 do 9 mm, tipične kremasto bjelkaste boje, cilindrične, ali sužene prema glavi. Glava sadrži jedan par tamnih udica. Stražnji dišci su blago podignuti, a spiralni otvori su vijugavi prorezi koji su potpuno okruženi ovalnim crnim rubom. Crv bez nogu izlazi iz jajeta po toplom vremenu u roku od osam do 20 sati. Crvi se odmah počinju hraniti i razvijati u materijalu u koji je jaje položeno.

Ličinka prolazi kroz tri stupnja, a odrasla crva, duga 7 do 12 mm, ima masni izgled krem ​​boje. Stajski gnoj s visokom vlagom pogoduje opstanku ličinke kućne muhe. 

Optimalna temperatura za razvoj ličinki je 35 do 38°C, iako je preživljavanje ličinki najveće na 17 do 32°C. Ličinke završavaju svoj razvoj za četiri do 13 dana na optimalnim temperaturama, ali im je potrebno 14 do 30 dana na temperaturama od 12 do 17°C.

Supstrati bogati hranjivim tvarima, poput životinjskog gnoja, predstavljaju izvrstan razvojni supstrat. Za razvoj ličinki potrebno je vrlo malo gnoja, a pijesak ili tlo koje sadrže male količine degradiranog gnoja omogućuju uspješan podzemni razvoj. Kada crv naraste, može puzati do 50 stopa do suhog, hladnog mjesta u blizini rasplodnog materijala i transformirati se u stadij kukuljice.

Kukuljica

Stadij kukuljice, dugačak oko 8 mm, prolazi kroz kukuljicu formiranu od kože posljednje ličinke koja varira u boji od žute, crvene, smeđe do crne kako kukuljica stari. Oblik kukuljice dosta se razlikuje od ličinke jer je na oba kraja tupo zaobljen. Kukuljice završavaju svoj razvoj za dva do šest dana na 32 do 37°C, ali im je potrebno 17 do 27 dana na oko 14°C). Muha koja se pojavljuje bježi iz kućišta kukuljice korištenjem naizmjenične vrećice koja se bubri i skuplja, zvane ptilinum, na prednjoj strani glave koju koristi poput pneumatskog čekića da probije kućište.

Odrasla muha

Kućna muha je duga 6 do 7 mm, pri čemu je ženka obično veća od mužjaka. Ženka se može razlikovati od mužjaka po relativno širokom prostoru između očiju (kod mužjaka se oči gotovo dodiruju). Odrasli obično žive 15 do 25 dana, ali mogu živjeti i do dva mjeseca. Bez hrane prežive samo dva do tri dana. Dugovječnost se produljuje dostupnošću prikladne hrane, posebno šećera. 

 Potencijalni reproduktivni kapacitet muha je ogroman, ali se na sreću nikada ne može realizirati.

Muhe kao prijenosnici zaraznih bolesti

Muhe su svakako i vrlo potentni prijenosnici mikroorganizama i zaraznih bolesti. Poznato je da muhe mogu biti kontaminirane s više od 100 različitih patogena koji kod ljudi mogu izazvati bolesti. Zabilježeno je da sinotropne muhe mogu prenositi i bakterije koje su otporne na antibiotike zauzimajući tako važnu ulogu u razvoju bolničkih infekcija. Epidemiološki značaj muha je vezan uz njihov način života i prehranu. Budući se muhe hrane različitim organskim tvarima koje se nalaze i na ljudskim i na životinjskim izlučevinama i izmetu, mogu s takvih tvari prenijeti na čovjekovu hranu najrazličitije bakterije. Navedene uzročnike bolesti muhe mogu prenijeti čisto mehanički na površini svoga tijela ili pak putem svojih izlučevina, sline ili izmeta.

Na navedeni način može se prenijeti:

 • Salmoneloza
 • Trbušni tifus
 • Šigeloza
 • Jajašca crijevnih parazita
 • Kolera
 • Enteroviroze
 • Hepatitis A

Dezinsekcija muha

Dezinsekcija podrazumijeva složene, pažljivo planirane cjelovite mjere suzbijanja štetnih člankonožaca, odnosno kombinaciju preventivnih i kurativnih mjera s konačnim ciljem postizanja smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva štetnih člankonožaca (Arthropoda).

Ovisno o vrsti štetnika, mjestu, stupnju infestacije te namjeni prostora dezinsekciju provodimo mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim mjerama.

 • Mehaničke mjere : Mehaničke mjere dezinsekcije podrazumijevaju čišćenje prostorija, pravodobno uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih člankonožaca, preslagivanje zaliha, prevrtanje i isušivanje staništa, ugradnju prepreka (mreže), postavljanje ljepljivih lovki sa ili bez atraktanta na i uz mjesta na kojim je uočen najveći broj štetnih insekata te na putove njihova kretanja i zadržavanja (pomoću ljepljivih lovki se također određujemo stupanj infestacije prostora).
 • Fizikalne mjere : Fizikalne mjere dezinsekcije podrazumijevaju postupke regulacije mikroklime, uporabu topline ili hladnoće te svjetlosti.
 • Kemijske mjere : Kemijske mjere dezinsekcije podrazumijevaju uporabu insekticida slijedećim tehnikama primjene: zaprašivanje, postavljanje hranidbenih postaja, primjena granula, premazivanje, prskanje, raspršivanje, zamagljivanje, zadimljavanje, fumigacija.

Postupci suzbijanja muha

Kako bi se kvalitetno suzbijanje muha potrebno je poznavati biološke karakteristike muha koje želimo suzbiti  (vrstu, način hranjenja i stanište), kao i karakteristike objekta ili terena na kojem se suzbijaju muhe.

13.

U pripremi i provođenju postupka suzbijanja muha treba se pridržavati osnovnih načela:

 • Odrediti ciljno mjesto: odabrati površinu na koje će se aplicirati insekticid. To su površine na kojima se muhe hrane, odmaraju ili razmnožavaju:
 • U zatvorenom prostoru : prozori, vrata, stropovi i mjesta za sakupljanje i odlaganje otpada.
 • Na otvorenom prostoru: mjesta za odlaganje smeća, kamione za prijevoz, deponiju, oko tržnica, objekata za smještaj i uzgoj životinja te mjesta za odlaganje gnoja.
 • Odabrati insekticid: u suzbijanju muha koriste se insekticidi probavnog, kontaktnog, respiratornog i larvicidnog djelovanja. Izbor ovisi o: vrsti muha, prostoru koji se tretira, namjeni prostora, površini koja se tretira, opremi.
 • Planirati koja će se metoda i postupci primijeniti :
 • Mehanička metoda:
 • Redovito i pravilno uklanjanje svih vrsta otpada i smeća
 • Higijenski ispravna deponija smeća i otpada
 • Postavljanje mreža na prozore i vrata
 • Postavljanje lovki s ljepljivim trakama
 • Kemijska metoda:
 • Probavni insekticidi: izlaganje zatrovanih mamaca, premazi
 • Kontaktni insekticidi: obrada svih površina na kojima se muhe odmaraju, prskanjem ili premazivanjem
 • Respiratorni insekticid: primjena vlažnih aerosola (LV, ULV) ili dima
 • Planirati dinamiku tretiranja:

Broj tretmana ovisno o:

 • vrsti muhe
 • brojnosti populacije
 • vrsti insekticida
 • namjeni objekta i površini tretiranja
 • vrsti površine ( upojna, slabo upojna, izložena suncu i kiši)
 • klimi
 • Planirati mjere opreza:

U provođenju insekticidnih tretmana mora se pridržavati svih uputa i preporuka proizvođača insekticida, izvršiocima tretmana i svih potrebnih mjera zaštite neciljanih vrsta (životinje u uzgoju, pčele).

Dozvoljene formulacije insekticida za suzbijanje muha u Republici Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj registrirana su 3 larvicidna proizvoda, 12 adulticidnih proizvoda i 7 insekticida registriranih kao biocidni proizvod.

REGULATORI RAZVOJA MUHA-LARVICIDI

PROIZVODAKTIVNA TVARPRIMJENADOZA
NEPOREX 2 SGCiromazin 2%Rasipanje granula Raspršivanje otopine50 gr na 20 m2
DIVALDiflubenzuron 10%Prskanje otpada Prskanje gnojnice400-500 ml/10 l 450-600ml/10 l
TARVISDiflubenzuron 2%Primjena tableta1 tab. na 600-1000 l

INSEKTICIDI ZA SUZBIJANJE MUHA-ADULTICIDI

PROIZVODAKTIVNA TVARPRIMJENADOZA
FLYTTRACIDE WP PRO GELFipronil (0,25%)Ciljano prskanje premaz50 g/1 l 50 ml za 1m2
LEXAN 83 SGAcetamiprid(8,33%)Ciljano prskanje premaz300 g/3 l za 30 m2 300 g/200 ml za 100m2
MOSCINAAcetamiprid(0,5%)Izlaganje granula25 g/10 m2(mlijeko)
SUGARKILL GOLDAcetamiprid(0,5%)Izlaganje granula25 g/10 m2(mlijeko)
FOVAL GRANULEImidakloprid(0,5%)Izlaganje granula premaz200g/100m2ovlažiti g 200g/150ml
MAMAC ZA MUHEImidakloprid(0,5%)Izlaganje granula Premaz200g/100m2 ovlaž.gra. 200g/150ml
SOFASTImidakloprid(0,5%)Izlaganje granula Ciljano prskanje Ciljani premaz200g/100m2ovlaž.gra. 100g/100mltočkasto100m2 200g/150mltrake na 100m2
SOJETImidakloprid(10%)Izlaganje granula Ciljani premaz500g/4l za 100m2 250g/250ml za 180-200m2
QUICK BAYTImidakloprid(0,5%)Izlaganje granula Premaz Ciljano prskanje50g/30m2 100g/80ml za 50m2 350g/250ml za 200m2
QUICK BQYT SPRAYImidakloprid(10%w/w)Premaz Ciljano prskanje250g/2l za 100m2 250g/2l za 100m2
AGITA 10 WGThiametoksam(10%)PremazZa 100m2
TWENTY 1 WPAzametifos(10%)Premaz Ciljano prskanje125g/125ml za 1-2m2 125g/4lit za 80m2

Tehnike primjene u suzbijanju muha

 • Izlaganje: granule se izlažu na plitice (podloške) na male hrpice i dodatno se vlaže kako bi bolje otpuštale miris.
 • Rasipanje: primjena na larvicidima, posipa se po organskom materijalu u raspadu, gnoju,deponiju.
 • Primazivanje: otopina se nanosi na ciljanu površinu kistom u trakama.
 • Prskanje: kapljice od 150-200 mikrona nanose se na površinu na kojima se muhe razmnožavaju, zadržavaju i hran(zid, strop)
 • Raspršivanje: koristi se tzv. Leđna motorna prskalica.
 • Zamagljivanje: tehnika primjene nošenog mlaza u obliku vlažnog aerosola (kapi 20-50 mikrona). Potrebno je upotpunosti ispuniti zatvoreni prostor-
 • Zadimljavanje: tehnika primjene suhog aerosola (insekticidni dim) koji u cijelosti ispunjava zatvoreni prostor.